Prevozi

Prevozi

Naša flota zajema veliko število prevoznih sredstev, ki so potrebni za vse možne prevoze, pri izvajanju storitev asfaltiranja, tlakovanja, urejanja okolice in pluženja javnih, ter zasebnih površin.

S tehnično brezhibno floto vozil, zagotovimo, da se dela izvedejo v zadanih rokih. Smo lastniki vseh vozil, kar omogoča, da so stroški povezani z vzdrževanjem le teh, pregledni in tako so lahko naše cene konkurenčne. S tem se uvrščamo med vodilne izvajalce na področju gradbenih storitev asfaltiranja, tlakovanja, urejanja okolice, pluženja cest in prevozi gradbenega materijala.